Služby

CEMENTOVÉ POTERY

POTERY, AKO ČASŤ PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE, SÚ JEDNÝM Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH PROCESOV VÝSTAVBY PRIESTOROV. KLASICKÉ CEMENTOVÉ POTERY SA VYZNAČUJÚ SVOJOU MASÍVNOSŤOU A VYSOKOU ODOLNOSŤOU, PRE KTORÉ PATRIA DLHODOBO MEDZI NAJOBĽÚBENEJŠIE A NAJČASTEJŠIE PREFEROVANÉ TYPY POTEROV. ĎALŠOU NESPORNOU VÝHODOU CEMENTOVÝCH POTEROV JE ICH ŽIVOTNOSŤ, KTORÁ JE PRAKTICKY NEOBMEDZENÁ. Z ESTETICKÉHO HĽADISKA POSKYTUJÚ ČIASTOČNÝ AKUSTICKÝ ÚTLM, KTORÝ JE NEVYHNUTNÝ V OBYTNÝCH PRIESTOROCH. CEMENTOVÉ POTERY SÚ POČAS ICH APLIKOVANIA UPRAVOVANÉ TAKÝM SPÔSOBOM, ABY BOLA DOSIAHNUTÁ ČO NAJVÄČŠIA PEVNOSŤ A ROVNOSŤ ICH POVRCHU A PRINIESLI TAK MAJITEĽOM MAXIMÁLNY ÚŽITOK. S POUŽITÍM NAJNOVŠÍCH MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ JE PRI ICH VÝROBE A APLIKOVANÍ ZARUČENÁ EKOLOGICKOSŤ A VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI NEPRIAZNIVÝM VONKAJŠÍM VPLYVOM.

EKOSTYREN BETÓNY

POD POJMOM EKOSTYREN BETÓN SA SKRÝVA ODĽAHČENÁ BETÓNOVÁ STAVEBNÁ ZMES POZOSTÁVAJÚCA ZO SAMOTNÉHO BETÓNU, POLYSTYRÉNOVEJ DRTE A ZVYŠNÝCH PRÍSAD. HLAVNOU VÝHODOU EKOSTYRENOVÝCH STAVEBNÝCH ZMESÍ JE PRÁVE ICH ODĽAHČENOSŤ, VĎAKA KTOREJ SÚ VYSOKO ELASTICKÉ, DOKÁŽU VÝBORNE POHLCOVAŤ RÁZY, SÚ NETRIEŠTIVÉ A ČAS ICH TUHNUTIA JE RELATÍVNE NÍZKY. EKOSTYREN BETÓN SA VYZNAČUJE VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI A MECHANICKÝMI VLASTNOSŤAMI. K JEHO PLUSOM PATRÍ AJ FAKT, ŽE POUŽITIE EKOSTYRENOVÉHO BETÓNU AKO STAVEBNEJ LÁTKY VÝRAZNE PRISPIEVA K EKOLOGICKOSTI STAVBY, PRIČOM TÁTO ZMES JE ZDRAVOTNE NEŠKODNÁ A ODOLNÁ PROTI HLODAVCOM A PLESNIAM.

BAUMIT POTERY

GLOBÁLNE ZNÁMY VÝROBCA STAVEBNÝCH ZMESÍ BAUMIT JE SYMBOLOM ZARUČENEJ KVALITY A PROFESIONALITY – A AJ VĎAKA TOMU SA MU UŽ DLHÉ ROKY DARÍ UDRŽIAVAŤ SA MEDZI NAJŽIADANEJŠÍMI VÝROBCAMI NA TRHU SO STAVEBNÝMI MATERIÁLMI. POTERY SPOLOČNOSTI BAUMIT SÚ SPRACOVÁVANÉ PRIEMYSELNE, ČO JE ZÁRUKOU ROVNOMERNEJ PEVNOSTI POTEROVEJ VRSTVY. MEDZI HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI BAUMIT PATRIA EKOLOGICKOSŤ PROCESU VÝROBY MATERIÁLOV, ALE AJ EKOLOGICKOSŤ SAMOTNÝCH MATERIÁLOV. STAVEBNÉ MATERIÁLY BAUMIT SÚ VYRÁBANÉ S POUŽITÍM NAJINOVATÍVNEJŠÍCH MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ, ABY SPOTREBITEĽOM POSKYTLI MAXIMÁLNU KVALITU, ODOLNOSŤ, ALE I KOMFORT PRI PRÁCI.

SPÁDOVÉ POTERY

SPÁDOVÉ POTERY PATRIA V SÚČASNOSTI MEDZI VEĽMI ŽIADANÉ TYPY POTEROV AJ PRE ŠIROKÉ SPEKTRUM ICH VYUŽITIA. IDE O POTERY, KTORÉ SÚ PRI BUDOVANÍ SPÁDOVANÉ DO URČITÉHO, ZÁKAZNÍKOM POŽADOVANÉHO SPÁDU, A S ICH POUŽITÍM JE UMOŽNENÉ DÔLEŽITÉ ODTEKANIE VODY. IDE O KLASICKÉ CEMENTOVÉ, PRÍPADNE EKOSTYREN BETÓNY – OD KLASICKÝCH POTEROV SA VŠAK ODLIŠUJÚ PRÁVE SPÔSOBOM ZHOTOVENIA. TIETO POTERY MAJÚ SVOJE UPLATNENIE PRI VÝSTAVBE GARÁŽÍ, BALKÓNOV, TERÁS A OBJEKTOV DISPONUJÚCICH ŠIKMOU STRECHOU, PRÍPADNE PRI BUDOVANÍ BYTOVEJ VÝSTAVBY S PLOCHOU STRECHOU.

PENOBETÓN

PENOBETÓN MOMENTÁLNE PATRÍ K NAJPOUŽÍVANEJŠÍM STAVEBNÝM MATERIÁLOM. OD KLASICKÉHO BETÓNU SA LÍŠI HLAVNE SVOJÍM ZLOŽENÍM, KEĎŽE PRI JEHO SPRACOVANÍ SA DO ZÁKLADNÝCH ZLOŽIEK, KTORÝMI SÚ CEMENT, VODA A RÔZNE PRÍSADY, PRIDÁVA TECHNICKÁ PENA, Z ČOHO VYPLÝVA AJ NÁSLEDNÁ ODLIŠNOSŤ JEHO ŠTRUKTÚRY. PENOBETÓN OBSAHUJE UZAVRETÉ VZDUCHOVÉ PÓRY, ČO VÝZNAMNE OVPLYVŇUJE JEHO OBJEMOVÚ HMOTNOSŤ, ZNIŽUJE VSTUPNÉ NÁKLADY PRI VÝROBE A ZVYŠUJE KOMFORT PRI PRÁCI. PENOBETÓN JE PRE SVOJU KONZISTENCIU VÝBORNÝ NA VYPĹŇANIE DUTÍN, BUDOVANIE KONŠTRUKCIÍ S NÍZKYM ZAŤAŽENÍM A ZVUKOVÚ ČI TEPELNÚ IZOLÁCIU. NESPORNOU VÝHODOU TOHTO STAVEBNÉHO MATERIÁLU JE I VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI ŠKODCOM, PLESNIAM, VLHKOSTI ČI POŽIARU.

RÝCHLOSCHNÚCE POTERY

AKO TO AJ Z NÁZVU POTEROV VYPLÝVA, HLAVNOU VLASTNOSŤOU A ZÁROVEŇ AJ PREDNOSŤOU RÝCHLOSCHNÚCICH POTEROV JE RELATÍVNE KRÁTKA DOBA POTREBNÁ NA ICH STUHNUTIE A VYSUŠENIE. RÝCHLE SCHNUTIE JE MOŽNÉ VĎAKA NAHRADENIU KLASICKÉHO CEMENTU RÝCHLOSCHNÚCIM. VÝHODAMI TÝCHTO POTEROV SÚ POMERNE ĽAHKÁ MANIPULÁCIA S NIMI A TAKTIEŽ VYNIKAJÚCA SPRACOVATEĽNOSŤ. TIETO TYPY POTEROV NÁJDU SVOJE UPLATNENIE HLAVNE PRI NANÁŠANÍ PODKLADOVÝCH VRSTIEV URČENÝCH NA VYROVNÁVANIE NEROVNOSTÍ POVRCHOV, NA KTORÉ BUDÚ NÁSLEDNE NANÁŠANÉ ĎALŠIE VRSTVY POTEROV. RÝCHLOSCHNÚCE POTERY SA TIEŽ VYZNAČUJÚ TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI A VYNIKAJÚCOU ODOLNOSŤOU PROTI PLESNIAM, ŠKODCOM, VLHKOSTI ČI INÝM NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM OKOLIA.

Plníme termíny, kvalitu a cenu